ԽՄԲԱՅԻՆ ԴԱՍԵՐ

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Ազգագրական պարեր

<<Ալաշկերտ>>
Երգի պարի համույթ

Ժամն է գիտակցելու ազգային պարարվեստի և ազգագրության առջև ծառացած խնդիրների լուծման կարևորությունը մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակման, ազգային նկարագիրը չկորցնելու և ազգային պարերի ազգագրության գիտական զարգացման գործում: